Helmplicht: verzekerd bij niet dragen helm op motor, brommer of scooter?

Het is in Nederland verplicht om een helm te dragen als je op een motorfiets of bromfiets rijdt. Dat is maar goed ook, want er gebeuren opvallend veel en extreem akelige ongelukken met deze voertuigen. Zo zijn bromfietsers en snorfietsers goed voor slechts 1% van alle mobiliteit, maar zij maken ruim 10% van alle fatale verkeersslachtoffers uit.

Bestuurders van tweewielige motorrijtuigen zijn bijzonder kwetsbaar, waardoor het extra belangrijk is dat men de juiste bescherming draagt. Hierbij valt te denken aan een helm en een motorpak. Bromfietshelmen en motorhelmen zijn overigens niet alleen van cruciaal belang voor de veiligheid, maar óók nog eens verplicht naargelang de wet.

Helmdraagplicht: wettelijke verplichting om helm te dragen…
Het is in Nederland wettelijk verplicht om zowel op de motorfiets als op de bromfiets een goedgekeurde valhelm te dragen. Deze juridische verplichting staat ook wel bekend als helmdraagplicht of kortweg ‘helmplicht’. Dit is als zodanig vastgelegd in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). En wel in Hoofdstuk II (Verkeersregels), Paragraaf §28 (Helmen), Artikel 60, Lid 1:

“De bestuurder en de passagiers van bromfietsen, brommobielen, motorfietsen en driewielige motorvoertuigen zonder gesloten carrosserie moeten een goed passende helm dragen, die door middel van een sluiting op deugdelijke wijze op het hoofd is bevestigd en die is voorzien van een goedkeuringsmerk als bedoeld in artikel 22, vierde lid, van de wet.” (bron) Dit geldt overigens niet alleen voor de bestuurder, maar óók voor passagiers die achterop springen.

Voordelen van motorhelm & bromfietshelm

Een valhelm beschermt je hoofd tijdens een val of botsing. Aan de binnenkant zit een energie-absorberende schuimlaag die wordt ingedrukt en zodoende de impact op de hersenen reduceert en ernstig hoofdletsel helpt voorkomen. De schuimlaag vormt bovendien één geheel met de gladde, harde buitenkant, welke voor minimale weerstand en optimale glijding zorgt. Dit helpt potentieel nekletsel voorkomen. Bovendien zorgt de keiharde buitenkant ervoor dat de klap van een val over een groter oppervlak wordt verdeeld en dat er géén scherpe objecten kunnen binnendringen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *