Schade-expert: expertise, contraexpertise & arbitrage bij verkeersschades

Na een botsing, ongeval of inbraak heb je veelal schade aan jouw auto. Heeft de auto véél schade opgelopen? Dan wordt er door de autoverzekeraar maar al te vaak een schade-expert ingeschakeld om de hoogte van het schadebedrag vast te stellen.

Ben jij het oneens met de uitspraak van deze schade-expert? Dan heb je (volgens veruit de meeste polisvoorwaarden) het recht om zélf een andere expert in te schakelen: de zogenoemde ‘contra-expert’. Benieuwd hoe dit allemaal werkt? Lees dan gauw verder…

Schade opgelopen? Verzekeraar contacteren!
Heeft jouw auto schade opgelopen die wordt gedekt door jouw autoverzekering? En wil je de betreffende autoschade laten repareren? Neem dan éérst contact op met jouw verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon! Dit om na te gaan of er al dan niet een expert nodig is om de schade te beoordelen.

Want als je de schade eenmaal hebt laten herstellen, is een begroting oftewel taxatie van de schade logischerwijs niet meer mogelijk. En een schade-uitkering kan in dat geval deels of volledig worden geweigerd.

Wat is een schade-expert?
In de context van autoverzekeringen is een schade-expert een onafhankelijke professional die autoschades beoordeelt. De expert beoordeelt HOE een bepaalde schade is ontstaan… Maakt een inschatting van hoe omvangrijk en ingrijpend de betreffende schade is… En zodoende van de verwachte reparatieprocedure en de bijbehorende reparatiekosten. Schade-experts worden ingeschakeld door de verzekeraar, maar moeten onpartijdig te werk gaan.

Het voordeel van een schade-expert is dat hij of zij onafhankelijk handelt. Dit betekent de uitkering gebaseerd wordt op de daadwerkelijke geldelijke kosten die voor de reparatie dienen te worden gemaakt. Wordt er géén expert ingeschakeld? Dan gaat de verzekeraar onverhoopt akkoord met de ingediende schadeclaim. Schakelt men wél een expert in? Dan is deze in beginsel onpartijdig. Experts mogen dus nooit handelen namens de verzekeraar.

Er mag dus nooit moedwillig in het voordeel van de verzekeraar óf de verzekeringsnemer worden beslist. Een expertiserapport moet gebaseerd zijn op de feiten. Kortom: eerlijk, concreet, objectief en proefondervindelijk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *